Communicatie

Adequate communicatie vraagt om een goed begrip van de boodschap en bovengemiddelde kennis van de doelgroep of ontvangers. Vanuit die uitgangspunten kunnen de media en middelen worden geselecteerd die het beste rendement genereren. Vincent van Dantzig heeft als oprichter/partner van het Communicatiebureau Van+Van talloze internationale opdrachtgevers bijgestaan om het optimale rendement uit hun communicatie te halen. Vanuit meer dan 40 jaar ervaring kan 2convince vanuit elke communicatie uitdaging een effectief en efficiënt plan ontwikkelen en uitvoeren.

Comments are closed.